Naar een geïntegreerd gezondheidsinformatiesysteem in Nederland

Beknopte Nederlandse versie van het rapport 'Towards an Integrated Health Information System in the Netherlands'. Het bevat de samenvatting van het rapport en de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Naar een geïntegreerd gezondheidsinformatiesysteem in Nederland (PDF | 28 pagina's | 1,7 MB)