Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 20 mei 2022

Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Alleen Samen'.

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de adviezen en maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de resultaten van de metingen van 12 t/m 15 mei ('Basisadviezen') en 9  t/m 11 mei  (deelcampagne 'Testen') 2022.

De belangrijkste resultaten:

 • De helft van de Nederlanders heeft inmiddels corona gehad, waarvan ongeveer 1 op de 7 in de laatste 2 maanden.
 • Het aandeel mensen dat (heel erg) bezorgd is over het coronavirus is sinds begin april weer iets gestegen naar 3 op de 10 mensen; vooral achterstanden bij schoolgaande kinderen en de druk op de zorg zijn hiervoor aanleiding.
 • Mensen zien in hun omgeving een verdere daling van de naleving van adviezen. Op dit moment geeft nog slechts een kwart van de mensen aan dat de meerderheid (of vrijwel iedereen) in hun omgeving zich aan de huidige adviezen houdt.
 • Het aandeel dat geen handen schudt neemt af; op dit moment geven 5 tot 6 op de 10 mensen aan geen handen te schudden.
 • Handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog blijft stabiel ten opzichte van begin april.
 • Het aandeel dat ruimtes ventileert is toegenomen; 7 op de 10 mensen ventileert ruimtes meestal of altijd bij gebruik. Begin april deden 6 op de 10 mensen dit.
 • De daling van het gebruik van mondkapjes zet zich verder door; zo is het aandeel dat de afgelopen week in het openbaar vervoer een mondkapje droeg gedaald van 3 op de 10 naar 2 op de 10 mensen.
 • Het draagvlak voor het verplichte mondkapje in het vliegtuig en op het vliegveld is redelijk groot; wel is er twijfel over het nut en vindt de helft het dragen onprettig.
 • Het aandeel dat thuiswerkt (deels of volledig) is verder gedaald van 5 op de 10 naar 4 op de 10 mensen.
 • Tweederde vindt het goed dat de overheid alle maatregelen heeft versoepeld,  4 op de 10 mensen geven daarbij wel aan dat ze van mening zijn dat de Rijksoverheid mensen nog te veel beperkt in hun vrijheid.
 • 6 op de 10 mensen vinden het belangrijk dat de overheid actuele informatie en adviezen blijft geven om met het virus om te gaan.
 • Het huidig testbeleid waarbij een zelftest voor de meerderheid  volstaat (in plaats van een PCR-test bij de GGD), is bij eenderde nog niet bekend. Daarbij denkt de helft van de mensen ten onrechte dat ze na een positieve zelftest nog een test moeten doen bij de GGD.
 • De testbereidheid bij klachten is gedaald, tweederde van de mensen met klachten heeft zich niet getest met een zelftest (of zich laten testen bij de GGD). Eind maart lag dit nog op ongeveer de helft.
 • Het gebruik van zelftesten (in de afgelopen week) is afgenomen van 1 op de 4 mensen begin april tot 1 op de 7 mensen op dit moment.
 • 7 op de 10 mensen weten dat je bij coronaklachten thuis moet blijven totdat je een negatieve (zelf)testuitslag hebt. Ook weten 7 op de 10 mensen dat je thuis moeten blijven en geen contact mag hebben met huisgenoten als je corona hebt (in isolatie).
 • Van degenen die deels gevaccineerd zijn geeft tweederde aan (waarschijnlijk of zeker) niet van plan te zijn om een booster of herhaalprik te halen.
 • De waardering van advertentie 'Herhaalprik' ligt met een 6,8 onder de benchmark; de waardering van de socialemediacampagne 'Isolatie'  ligt met een 7,3 net onder de benchmark.