Discriminatiecijfers in 2021

Rapport over meldingen en registraties van discriminatie in 2021. 

Correctie 11 augustus 2022

In de tabel op bladzijde 21 stond een fout. Er waren in 2021 321 incidenten van bedreiging op grond van seksuele gerichtheid, en niet 31. Daarom is op 11 augustus 2022 een gecorrigeerde versie van dit rapport geplaatst. Deze versie wijkt dus af van de versie van het rapport die de Tweede Kamer op 24 mei 2022 ontving.