Kwaliteitseisen voor waterstof t.b.v. het transportnet

Dit rapport heeft tot doel te komen tot kwaliteitseisen voor waterstof ten behoeve van het landelijke waterstoftransportnet. De kwaliteitseisen richten zich op het minimale waterstofgehalte en de maximaal toegestane concentratie aan sporenelementen en verontreinigingen.

Kwaliteitseisen voor waterstof t.b.v. het transportnet (PDF | 53 pagina's | 3,4 MB)