Noodzakelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden met natuurgras; addendum 2022

Het rapport bevat een advies van 5 onafhankelijke deskundigen over de praktische en financiële uitvoerbaarheid van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden met natuurgras.

Noodzakelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden met natuurgras; addendum 2022 (PDF | 11 pagina's | 255 kB)