Implementatie- en Uitvoeringsagenda Drinkwater - Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

Het hoofddoel van de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 is voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor iedereen in Europees en Caribisch Nederland, voor nu en in de toekomst.

Implementatie- en Uitvoeringsagenda Drinkwater - Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 (PDF | 42 pagina's | 4,3 MB)