Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 21 november 2022

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer  over de stand van zaken van enkele ontwikkelingen op het gebied van water. Ook gaat hij in op de invulling van een aantal moties en toezeggingen. Hij doet dit in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water van 21 november 2022. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 21 november 2022 (PDF | 18 pagina's | 564 kB)

De brief bevat de volgende onderwerpen:

  • droogte;
  • ruimtelijke adaptatie (aanpassing);
  • waterveiligheid;
  • waterkwaliteit;
  • grondwater;
  • drinkwater;
  • Noordzee en Grote Wateren;
  • Caribisch Nederland.