Vierde voortgangsrapportage SBB Actieplan stages en leerbanen juli-december 2021

De voortgangsrapportage gaat over de activiteiten van het Actieplan stages en leerbanen voor de aanpak van tekorten aan stages en leerbanen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het gaat om samenwerking van leerbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners, sectoren, fondsen en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in de 2e helft van 2021.

Vierde voortgangsrapportage SBB Actieplan stages en leerbanen juli-december 2021 (PDF | 19 pagina's | 655 kB)