Monitorrapportage PAW 2021

De PAW Monitor 2021 staat de stand van zaken van de proeftuinen en de belangrijkste leerervaringen en knelpunten uit de proeftuinen beschreven.

Monitorrapportage PAW 2021 (PDF | 77 pagina's | 5,1 MB)