Nieuwbouw van huurwoningen met een prijs onder de liberalisatiegrens door marktpartijen

Verkennend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de nieuwbouw van huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens verhuurd door marktpartijen en hoe gemeenten daarop sturen.

Nieuwbouw van huurwoningen met een prijs onder de liberalisatiegrens door marktpartijen (PDF | 34 pagina's | 1,5 MB)