Een stelsel dat helpt

Aandachtspunten doordecentralisatie en woonplaatsbeginsel beschermd wonen.

Een stelsel dat helpt (PDF | 93 pagina's | 1,9 MB)

Mensen met psychische of sociaal-maatschappelijke problemen kunnen nog onvoldoende aan de maatschappij deelnemen. Het streven is om een inclusieve samenleving te creëren, waar iedereen volwaardig onderdeel van kan zijn