Inventarisatie Plancapaciteit Voorjaar 2022

In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de inventarisatie van de plancapaciteit voor woningen in het voorjaar van 2022.

Inventarisatie Plancapaciteit Voorjaar 2022 (PDF | 47 pagina's | 1,3 MB)