Evaluatie van de inzet en het gebruik van de korte wapenstok door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s)

Het rapport evalueert in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) een pilot met het uitrusten van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's) met een wapenstok in diverse gemeenten.

Evaluatie van de inzet en het gebruik van de korte wapenstok door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) (PDF | 127 pagina's | 2,6 MB)