Handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Doel van de handreiking is gemeenten toe te rusten op het ontwikkelen van lokaal antidiscriminatiebeleid.