Nationale prestatieafspraken woningcorporaties

Aedes, Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maken afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven tot en met 2030.

Nationale prestatieafspraken woningcorporaties (PDF | 19 pagina's | 291 kB)