Jaarrapportage artikel 18 Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet)

Jaarrapportage van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) over het jaar 2021. De FG stuurt jaarlijks een rapportage in het kader van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet).

Jaarrapportage artikel 18 Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet) (PDF | 28 pagina's | 210 kB)