Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

Dit rapport presenteert de resultaten van een generieke technische verkenning en haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar de mogelijkheden om ondergronds waterstof op te slaan binnen het Nederlandse deel van het Noordzee continentaal plat.