Ontwerp Participatieplan Nationaal MilieuProgramma

Ontwerp participatieplan van het Mministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie beschrijft hierin hoe het de maatschappij wil betrekken bij het opstellen van het milieubeleid voor de to

Ontwerp Participatieplan Nationaal MilieuProgramma (PDF | 6 pagina's | 476 kB)