Geluidsbelastingkaarten hoofdspoorwegen voor het gebruiksjaar 2021

De tabellen in dit rapport geven weer hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige objecten, en hoeveel bewoners van woningen, in 2021 werden blootgesteld aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting van hoofdspoorwegen. Per gemeente is er een tabel met gegevens voor het geluid in een heel etmaal (Lden) en in de nacht (Lnight).

Geluidsbelastingkaarten hoofdspoorwegen voor het gebruiksjaar 2021 (PDF | 132 pagina's | 674 kB)