Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022

Het rapport geeft een samenhangend beeld van de resultaten van toezicht over 2021 en begin 2022 door de toezichthouders op cybersecurity van vitale processen.

Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022 (PDF | 32 pagina's | 8,9 MB)


De toezichthouders zijn:

  • de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS);
  • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
  • het Agentschap Telecom (AT);
  • De Nederlandsche Bank (DNB);
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
  • de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV);
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).