Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 7 juli 2022

Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Alleen Samen'.

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De rapportage beschrijft de resultaten van de metingen van 1 tot en met 3 juli (basisregels) en 27 tot en met 29 juni (deelcampagne testen) 2022.

Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 7 juli 2022 (PDF | 57 pagina's | 1,6 MB)

Belangrijkste resultaten

 • Meer dan de helft van de Nederlanders heeft inmiddels corona gehad, waarvan ongeveer 1 op de 10 in de laatste 2 maanden.
 • Het aandeel mensen dat (heel erg) bezorgd is over het coronavirus is met een kwart stabiel gebleven ten opzichte van mei. Men maakt zich vooral zorgen over de druk op de zorg, agressie door coronamaatregelen en financiële gevolgen voor bedrijven en werknemers. Het aandeel dat zich zorgen maakt over achterstanden bij schoolgaande kinderen is gedaald.
 • Ongeveer de helft van de mensen vindt het belangrijk om zich aan de adviezen van de overheid te blijven houden om coronabesmetting te voorkomen. Ruim 2 op de 5 mensen denken dat de huidige adviezen hier (zeer) veel aan bijdragen.
 • Op dit moment geeft nog slechts een kwart van de mensen aan dat de meerderheid (of vrijwel iedereen) in hun omgeving zich aan de huidige adviezen houdt, dit is stabiel ten opzichte van mei.
 • Hoesten en niezen in de elleboog neemt af ten opzichte van mei. 4 op de 10 mensen geven aan meestal of alle keren in hun elleboog te niezen of hoesten.
 • Het aandeel dat geen handen schudt blijft stabiel, op dit moment geven 6 op de 10 mensen aan geen handen te schudden.
 • Handen wassen blijft stabiel ten opzichte van mei, 4 op de 5 mensen wassen de handen naar eigen zeggen meestal of alle keren goed met water en zeep.
 • Het aandeel dat ruimtes ventileert is toegenomen, bijna 8 op de 10 mensen ventileert ruimtes meestal of altijd bij gebruik. Begin april deden 6 op de 10 mensen dit.
 • Het gebruik van mondkapjes is sterk afgenomen sinds dit niet meer verplicht is. Ten opzichte van mei dragen minder mensen een mondkapje in de supermarkt en op straat.
 • 6 op de 10 mensen vinden het belangrijk dat de overheid actuele informatie en adviezen blijft geven om met het virus om te gaan.
 • De helft van de mensen vindt de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie over corona en is van mening dat de overheid de juiste en duidelijke informatie verstrekt. Dit is stabiel gebleven ten opzichte van mei.
 • Het huidige testbeleid waarbij een zelftest voor de meerderheid volstaat (zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare gezondheid uitgezonderd), is bij een derde nog niet bekend. Daarbij denkt de helft van de mensen ten onrechte dat ze na een positieve zelftest nog een test moeten doen bij de GGD.
 • De testbereidheid bij klachten blijft laag. Ruim 6 op de 10 mensen met klachten heeft zich niet getest met een zelftest (of zich laten testen bij de GGD).
 • Het gebruik van zelftesten (in de afgelopen week) is met 1 op de 7 mensen stabiel gebleven ten opzichte van mei, 4% heeft zich laten testen bij een GGD-teststraat.
 • Het aandeel mensen dat weet dat je bij coronaklachten thuis moet blijven totdat je een negatieve (zelf)testuitslag hebt is toegenomen naar 3 op de 4.
 • Meer mensen (8 op de 10) weten dat je thuis moeten blijven en geen contact mag hebben met huisgenoten als je corona hebt (in isolatie).
 • 7 op de 10 mensen die op dit moment nog geen boosterprik hebben gehad zijn ook niet van plan om deze te halen. Van de mensen die een uitnodigingsbrief voor de herhaalprik hebben ontvangen en deze nog niet gehaald hebben, is de helft niet van plan om deze te halen.
 • De waardering van de radiospot 'Stijging coronabesmettingen' en de dagbladadvertentie 'Nederland open houden' ligt voor beide uitingen met een 7,2 onder de benchmark. De campagne scoort vooral laag op de aspecten 'leuk' en 'geeft nieuwe informatie'.
 • De waardering van de social media campagne 'Isolatie' ligt met een 7,5 op het niveau van de meeste Rijksoverheidscampagnes. De campagne wordt daarmee beter gewaardeerd dan in mei.