Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel

Het programmaplan voor versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geeft de kaders en aanpak weer van het interbestuurlijk programma versterking VTH stelsel.

Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (PDF | 31 pagina's | 1,5 MB)