Herziene handreiking versie 3.0 - Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen

De Handreiking landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen bestaat uit een beschrijving van het dekkingsplanproces (inclusief rekenvoorschriften) en beoordelingskaders (voor gebiedsgerichte opkomsttijden, slagkracht en voor GBO). Het proces bestaat uit zeven stappen waarmee de brandweer cyclisch de inrichtingsfase en de uitvoeringsfase van het dekkingsplanproces doorloopt. 

Herziene handreiking versie 3.0 - Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen (PDF | 45 pagina's | 1,5 MB)