Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

Rapport op gemeenteniveau over geluidhinder en slaapverstoring van omwonenden van vliegvelden. 
Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 (PDF | 54 pagina's | 3,2 MB)