Voorstel voor pilots Een slimmer collegejaar

Het voorstel bevat een verkenning naar de mogelijkheden voor een slimmer collegejaar. Het gaat om een pilot om het aantal weken met onderwijs en/of tentaminering op een verantwoorde wijze terug te brengen en/of bestaande onderwijsactiviteiten slimmer in te richten.

Voorstel voor pilots Een slimmer collegejaar (PDF | 8 pagina's | 641 kB)