Diverse rapporten bij de ontwerp verzamelwijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft aan de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen gestuurd. Voor deze wijziging zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waarnaar in het ontwerpbesluit wordt verwezen. 

Financiële effecten wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving 2022 (15 juni 2022) (PDF | 24 pagina's | 465 kB)

Onderzoek aanscherping schil-eisen nieuwe tijdelijke bouwwerken (21 november 2020) (PDF | 53 pagina's | 9,9 MB)

Brandklasse van deuren in de extra beschermde vluchtroute (19 oktober 2021) (PDF | 23 pagina's | 375 kB)

NTA Constructieve veiligheid publieke gebouwen - Bureaustudie 1 - Bestaande richtlijnen, protocollen, etc. (17 juni 2022) (PDF | 80 pagina's | 1,5 MB)

NTA Constructieve veiligheid publieke gebouwen - Bureaustudie 2 - Inventarisatie van de scope (8 december 2021) (PDF | 38 pagina's | 906 kB)

NTA Constructieve veiligheid publieke gebouwen - Bureaustudie 3 - Inventarisatie risicovolle constructie-onderdelen (25 maart 2022) (PDF | 53 pagina's | 653 kB)