Nationale Grondbank en Afwaarderen; adviesrapport

Deze studie verkent op welke manier de afwaardering van landbouwgronden via de nationale grondbank of als zelfstandig instrument kan worden ingezet bij de realisatie van landelijke doelen op het gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit.