Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 2022

Deze Wegwijzer geeft een helder overzicht van het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. En hoe de diverse toepassingen samenhangen met de betrokkenheid van verschillende overheidsorganisaties. Het Directoraat-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming hebben de Wegwijzer opgesteld in samenspraak met andere betrokken departementen.

Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 2022 (PDF | 48 pagina's | 1,5 MB)