Evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er specifieke zorgkosten in de belastingaangifte afgetrokken worden. Onder meer komen kosten voor medicijnen en hulpmiddelen in aanmerking. Dit rapport evalueert die regeling. 

Evaluatie aftrek specifieke zorgkosten (PDF | 130 pagina's | 1,3 MB)