Onderzoek 1e Tussenbericht Programmamanagement OCW Open

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar de programmabeheersing van OCW Open.

OCW Open

Dit rapport bevat het 1e tussenbericht van het ADR-onderzoek naar de programmabeheersing van OCW Open. De ADR voert dit onderzoek uit in opdracht van de SG van OCW en in afstemming met de programmamanager van OCW Open. Tijdens de uitvoering van het programma OCW Open stellen de onderzoekers jaarlijks een voortgangsrapportage op in de vorm van een tussenbericht, met aandachtspunten en verbetermogelijkheden aansluitend op de betreffende fase van het programma. Dit eerste tussenbericht richt zich op de opzet van het programma.

Het algemene beeld is dat het programma gedegen is opgezet, met een bewuste veranderstrategie en een gewaardeerde werkwijze van de programmaorganisatie. Daarnaast constateren we dat het commitment en urgentiegevoel om te veranderen in de brede OCW-organisatie in deze fase van het programma nog beperkt is. De kern lijkt te zijn: het gaat pas leven als je er mee bezig bent; en nog niet iedereen is ermee bezig. Het is nu tijd voor de volgende fase van het programma: de omslag van plannen maken naar doen. Daarbij is het vooral een uitdaging om het programma zoveel mogelijk aan te sluiten op de concrete werkprocessen van medewerkers.