Nationale Actieagenda Batterijsystemen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Nationale Actieagenda Batterijsystemen (PDF | 36 pagina's | 10,2 MB)