Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator 2022

Eindrapportage over de AERIUS Calculator. Dit is  is sinds 2015 het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument in het kader van de toestemmingsverlening voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten.

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator 2022 (PDF | 35 pagina's | 577 kB)