Bijlage - Stand van zaken kwaliteitsversterking verkiezingsproces – september 2022

Deze bijlage geeft de stand van zaken van de voorstellen rondom onderhoud en verbetering van het verkiezingsproces. 

Bijlage - Stand van zaken kwaliteitsversterking verkiezingsproces – september 2022 (PDF | 7 pagina's | 159 kB)