De boeggolf voorbij - Vierde meting monitor abonnementstarief Wmo

Sinds 1 januari 2019 is er een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Het doel is om de stapeling van eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning te beperken. Dit rapport onderzoekt de (financiële) effecten van de invoering van het abonnementstarief en geeft duiding aan de gesignaleerde ontwikkelingen.

De boeggolf voorbij - Vierde meting monitor abonnementstarief Wmo (PDF | 52 pagina's | 806 kB)