Evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022

Uitgebreide evaluatie van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen die hebben plaatsgevonden op 14, 15 en 16 maart 2022.

Evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 (PDF | 50 pagina's | 2,6 MB)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) evalueert elke verkiezing, inclusief de campagne. Doel is om na te gaan wat kan worden verbeterd in het verkiezingsproces.