Gedragsonderzoek evidentie onderbouwd beleid

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dijksterhuis & Van Baaren onderzoek gedaan naar het stimuleren van evidentie geïnformeerd beleid maken, oftewel het meenemen van kennis uit onderzoek en de praktijk bij het maken van beleid door beleidsmedewerkers binnen OCW. Medewerkers geven in dit onderzoek aan dat zij het belangrijk vinden om op deze manier beleid te maken, maar dat zij dit nog niet altijd doen. Dit onderzoek kijkt vanuit gedragswetenschappelijk perspectief naar de oorzaken en geeft adviezen aan OCW voor het verder bevorderen van evidentie onderbouwd beleid maken binnen het eigen ministerie.