Monitor Zon-pv 2022 in Nederland

Dit statusrapport Zon-pv in Nederland biedt inzichten van de ontwikkeling van de zon-pv markt op peildatum 31 december 2021.