Definitief Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

Op 8 juli 2022 heeft het kabinet het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan formeel ingediend bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een voorstel voor een raadsuitvoeringsbesluit opgesteld. Dit is op 8 september 2022 overhandigd aan premier Rutte en minister Kaag door Commissievoorzitter Von der Leyen. Tijdens dit proces zijn een paar aanpassingen gedaan in het Nederlandse plan. Op 4 oktober 2022 keurden de ministers van Financiën van de Europese Unie het uitvoeringsbesluit goed. Hierdoor kan Nederland aan de slag met de uitvoering van het plan dat bestaat uit 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringen. De investeringen bedragen € 4,7 miljard.