Digitale vaardigheden van mensen met een lvb in het sociaal domein

Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de diversiteit aan digitale vaardigheden van volwassen mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb), die in meer of mindere mate formele ondersteuning ontvangen.