Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport

Onder de Kaderwet worden zbo’s (zelfstandig bestuursorgaan) elke 5 jaar geëvalueerd. De Waarderingskamer is een zbo dat onder het ministerie van Financiën valt en toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport (PDF | 75 pagina's | 3,8 MB)