Plan-MER Luchtruimherziening

Het rapport geeft een samenvatting van het het milieueffectrapport (plan-MER) bij de (ontwerp-)Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Het plan-MER geeft informatie over de milieugevolgen van de luchtruimherziening.

Plan-MER Luchtruimherziening (PDF | 254 pagina's | 9,4 MB)