Overzicht rapporten ministerie JenV 1e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 1e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.