Nooit meer wegkijken Plan Aanpak Uitsluiting Racisme en Discriminatie

Het Plan van Aanpak beschrijft het uitdragen van de norm op het gebied van discriminatie en racisme bij de politie. Het geeft aanwijzigingen voor het beoordelen en afhandelen van meldingen van normoverschrijdend gedrag. Ook bevat het een korte samenvatting met specifieke maatregelen voor het voorkómen van de uitval van studenten en jong-gediplomeerden.

Nooit meer wegkijken Plan Aanpak Uitsluiting Racisme en Discriminatie (PDF | 12 pagina's | 819 kB)