Analyse Botsproeven Wcw

Dit rapport onderzoekt de gevolgen van verplichte publieke zeggenschap over warmte-infrastructuur voor bestaande situaties. Wcw staat voor Wet collectieve warmtevoorziening.

Analyse Botsproeven Wcw (PDF | 17 pagina's | 215 kB)