Effecten van publiek eigendomsverplichting op de realisatiekracht voor collectieve warmtesystemen

Dit rapport analyseert wat het effect is van verplicht publiek eigendom van warmte-infrastructuur op de groeiambities en beleidsdoelstellingen voor collectieve warmtevoorzieningen.

Effecten van publiek eigendomsverplichting op de realisatiekracht voor collectieve warmtesystemen (PDF | 39 pagina's | 708 kB)