Model privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling

Het protocol (modelinformatieprotocol) bevat een handleiding voor het uitwisselen van gegevens binnen gemeentes bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.