Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - Verantwoordingsjaar 2022

Een beschrijving van de uitkomsten van de cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2022. Gemeenten rapporteren over de ervaringen van cliënten en reflecteren zelf op de uitkomsten over hun gemeente.

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - Verantwoordingsjaar 2022 (PDF | 47 pagina's | 771 kB)