Oordeel onafhankelijke deskundige bij beleidsdoorlichting artikel 8 Koninkrijksrelaties

Oordeel van een onafhankelijk en extern deskundige over de kwaliteit van de beleidsdoorlichting van artikel 8 ‘Wederopbouw Bovenwindse Eilanden’ van Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting.