Toelichting op de kabinetsaanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Het rapport bevat de belangrijkste speerpunten van de aanpak van het kabinet van ondermijnende criminaliteit.

Toelichting op de kabinetsaanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (PDF | 14 pagina's | 489 kB)