Eindrapportage Onderzoek in een geautomatiseerd werk


Rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden'(PGHR). Het rapport gaat over onderzoek naar de toepassing van opsporingsbevoegdheden in de artikelen 126nba lid1, 126uba lid 1 en 126zpa lid 1 van het Wetboek van Strafvordering door het Openbaar Ministerie (OM).